Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Villsaukurs

20.08.2014

Prosjekt Sau i Nord- Salten planlegger et kurs i villsauehold i løpet av høsten. Faglig ansvarlig er Norsk Villsaulag.

Dersom programmet ser interessant ut, meld deg på via e- post til: geirsolli14@gmail.com  eller på telefon 979 72 500, så snart som mulig.
Kurssted er ikke fastsatt men blir enten Steigen, Tysfjord eller Hamarøy ettersom hvor det er mest påmeldte.

Kurset går over en helg og egenandel blir kr. 1.000,- per person. Eventuelle reise- og overnattingskostnader dekkes av den enkelte. Prosjekt Sau i Nord- Salten kan være behjelpelig med å formidle kontakt for overnatting.

Program

Lørdag
1. Villsauens historie
2. Lyngheia, historie og botanikk
3. Ull som ressurs

Ut midt på dagen for å se på beiter/lynghei eller sau. Program deretter. Det kan være: Uttak av avlsdyr, utrangering og hold- vurdering, vandring i lyngheia, stell av innmark på økologisk sauebruk.
Alternativ for de som er mest interessert i ull: Filting med ull fra villsau.

4. Lær sauen å kjenne.
5. Film om lyngbrenning.

Søndag
1. Sortering og bearbeiding av villsaueulla.
2. Året med villsau. Tips omkring praktiske forhold i villsaudrifta.
3. Skjøtsel av lyngheia.