Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Viktig informasjon om hytterenovasjon

02.08.2016

Viktig Informasjon om hytterenovasjon:

Onsdag 3. august 2016 tar Tysfjord ASVO en ekstra kjørerunde mellom Drag-Storjord-Korsnes-Haukøy-Hundhomen-Kjøpsvik områdene for henting av hytterenovasjonssekker.

Etter denne uken vil det i en periode bli hentet hytterenovasjonssekker hver onsdag fremover.

Tysfjord kommune har byttet fra de grønne hytterenovasjonssekkene til de gule sekkene. De som allerede har kjøpt grønne sekker, må gjerne bruke opp disse først.

Til hytteeiere: Vær OBS på følgende:
Hytterenovasjonssekker skal settes av på følgende steder:

Hundholmen: ENDRING f.o.m 10. august 2016: Utkjørselen til høyre når man kjører opp bakken fra skolen (mot Kjøpsvik)
Drag: Teknisk uteavdelig på nedsiden av ASVO.
Korsnes: FV681 på parkeringsplassen, ca. 35 meter før du svinger opp til kirka
Storjord: Bak busskuret i Østvika krysset (nær skolen)
Kjøpsvik: Nede ved miljøstasjonen/grovavfallsplassen
Haukøy: På parkeringsplassen i krysset inne på Haukøy, der veien deler seg.


F.o.m onsdag 10. august vil det ikke bli hentet sekker langs veiene. Dere må altså benytte de samlingspunktene på hvert sted som skrevet ovenfor.Det er viktig at alle følger dette.