Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Vikarer pleie og omsorg

19.05.2015

Pleie- og omsorgstjenesten har stort behov for vikarer til diverse stillinger. Både ved Prestegårdstunet sykehjem, Åpen omsorg Drag, Miljøtjenesten Drag,  og ved Åpen omsorg Storjord.

Vi har behov for personer med helsefaglig utdanning, samt assistenter som kan tenke seg arbeid innen pleie- og omsorgssektoren i kommunen.

 

Dersom dette kan være av interesse bes du kontakte leder for pleie og omsorg, Morten Aspaas på telefon 909 78 790 eller pr. mail morten.aspaas@tysfjord.kommune.no