Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Hjelpemidler

 
 De som har behov for hjelpemidler kan ta kontakt med:
 
 
Åpen Omsorg Vest Drag/ Musken og omegn   75 77 48 01
Åpen Omsorg Vest Storjord og omegn   75 77 48 01
Åpen Omsorg Øst Kjøpsvik og omegn                           75 77 58 20

Her finner du også syns-, hørsels- og bevegelseskontakt.
 
Hørselskontakt Birgit Stenseng                                

Hovedkontakt for hjelpemidler:
Fysioterapeut Arne Rasmussen 911 67 526
 
Søknad om parkerings- og ledsagerbevis:
 
Helse og omsorg Nils Ove Skalltje 41 59 71 32 75 01 31 11