Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Vedlegg til kommunestyremøter 2018

Møtedato Vedlegg
15.03.18 Vedlegg sak 1.pdf
  Vedlegg 1 sak 4.pdf
  Vedlegg 2 sak 4.pdf
24.04.18 Vedlegg sak 9
  Vedlegg sak 10
26.04.18 Vedlegg sak 12-18
20.09.18 Vedlegg 1, sak 21-18.pdf
  Vedlegg 2. sak 21-18.pdf
  Vedlegg sak 22-18.pdf
  Vedlegg sak 24-18.pdf
  Vedlegg sak 25-18.pdf
  Saksfremlegg sak 29-18.pdf
12.12.18         Sak 36-18 Vedlegg 1,sak 36-18 Årsregnskap.pdf
  Vedlegg 2, sak 36-18 Årsmelding.pdf
  Vedlegg 3, sak 36-18 Revisjonsberetning.pdf
  Vedlegg 4, sak 36-18 Uttalelse fra kontrollutvalget.pdf
                       sak 37-18 Vedlegg 1,sak 37-18 Noter 2017 Tysfjord kommune.pdf
  vedlegg 2, sak 37-18 Årsberetning 2017 Tysfjord kommune.pdf
  Vedlegg 3,sak 37-18 Uavhengig Revisors beretning.pdf
  Vedlegg 4, sak 37-18 Årsregnskap 2017- revisjonsbrev nr 19.pdf
  Vedlegg 5, sak 37-18 uttalelse fra ledelsen Tysfjord kommunes årsregnskap 2017.pdf
  Vedlegg 6, sak 37-18 særutskrifter fra kontrollutvalger med kontrollutvalgets uttalelse.pdf
                          Sak 38-18 Vedlegg 1 -sak 38-18 revidert samarbeidsavtale Nord-Salten barneverntjeneste.pdf
  Vedlegg 2 - sak 38-18 samarbeidsavtale Fauske kommune.pdf
  Vedlegg 3 -sak 38-18 samarbeidsavtale Narvik kommune.pdf
                         Sak 39-18 Saksfremlegg årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Tysfjord kommune.pdf
  Vedlegg 1,sak 39-18 Gebyrer VAR 2019-forslag.pdf
  Vedlegg 2, sak 39-18 GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING - FOR 2019 forslag.pdf
  Vedlegg 3,sak 39-18 PRISREGULATIV OG VILKAR TYSFJORD HAVN 2018 revidert.pdf
  Vedlegg 4, sak 39-18 Budsjett tospråklighetsmidler 2019.pdf
  Vedlegg 5, sak 39-18 Budsjett 2019 Tysfjord kirkelige fellesråd.pdf
  Vedlegg 6, sak 39-18 Kontrollutvalget; Budsjett for kontroll og tilsyn 2019.pdf
  Vedlegg 7, sak 39-18 Særutskrift sak 32_18 kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 9.11.18 inkl. budsjett 2019.pdf