Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Vedlegg til kommunestyremøter 2017

Møtedato Vedlegg
24.01.17 Vedlegg 1.pdf
Vedlegg 2 og 3.pdf
Vedlegg 4.pdf
Tilleggssak 24.01.17 Vedlegg 1 tilleggssak
Vedlegg 2 tilleggssak 
21.03.17 Vedlegg sak 15-17
Vedlegg sak 16-17
Vedlegg 1 sak 17-17
Vedlegg 2 sak 17-17
03.05.17 Vedlegg sak 21-17
Vedlegg sak 23-17
Vedlegg sak 24-17
Vedlegg 1 sak 25-17
Vedlegg 2 sak 25-17
Tilleggssak 03.05.17  
15.05.17 Vedlegg sak 30-17.pdf
20.06.17

Vedlegg 1 orientering
Vedlegg 2 orientering
Vedlegg 3 orientering
Vedlegg 4 orientering
Vedlegg referatsak
Vedlegg sak 35-17
Vedlegg sak 37-17
Vedlegg sak 39-17
Vedlegg sak 40-17
Vedlegg sak 40-17 2
Vedlegg sak 40-17 3

Vedlegg sak 42-17

Tilleggssaksliste 20.06.2017  
Tilleggssaksliste 2 20.06.2017  
06.07.2017

Vedlegg sak 44-17

Vedlegg sak 45-17

Vedlegg 1 sak 46-17

Vedlegg 2 sak 46-17

19.09.17

Vedlegg sak 56-17

Vedlegg sak 57-17

Vedlegg 1 sak 58-17

Vedlegg 2 sak 58-17

Vedlegg sak 59-17

Vedlegg sak 60-17

Vedlegg sak 61-17

02.11.17

Vedlegg orientering

Vedlegg 1 sak 63/17

Vedlegg 2 sak 63/17

Vedlegg 1 sak 64/17

Vedlegg 2 sak 64/17

Vedlegg 3 sak 64/17

14.11.17

Vedlegg 1 sak 65/17

Vedlegg 2 sak 65/17

Vedlegg 3 sak 65/17

Vedlegg 4 sak 65/17

Vedlegg 5 sak 65/17

Vedlegg sak 69/17

Vedlegg 1 sak 71/17

Vedlegg 2 sak 71/17

Vedlegg 3 sak 71/17

Vedlegg sak 72/17

Vedlegg sak 73/17

13.12.17 og 14.12.17

Vedlegg orienteringssak

Vedlegg sak 76/17

Vedlegg sak 77/17

Vedlegg innstilling sak 77/17

 

Vedlegg til protokoll: 

Vedlegg orientering 1

Vedlegg orientering 2 

Vedlegg orientering 3

Vedlegg orienterng 4

Vedlegg orientering 5

Vedlegg orientering 6

Vedlegg 1 vedtak sak 77/17

Vedlegg 2 vedtak sak 77/17

Vedlegg 3 vedtak sak 77/17

Vedlegg vedtak sak 85/17