Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

Hundholmen

Varsel om sanering av stolper i kommuner i Nordland

Linjeproff AS har fått i oppdrag av Telenor Norge å gjennomføre stolpe/kabelsanering i

Nordland fylke.

Det er planlagt oppstart i Tysfjord kommune, og en regner med å komme i gang i løpet av

høsten 2019.

Telefonkabler opphengt i E-verkets stolpetraseer skal fjernes, og stolper og kabler

tilhørende Telenor Norge, skal fjernes og destrueres.

Kart over arbeidsområde(ne) er vedlagt.

For mer informasjon ta kontakt med:

HMS ansvarlig Finn Vollen +47 95022893. Mail: finn@linjeproff.no

COO Gediminas Paulauskas +47 40726568. Mail: Gediminas@linjeproff.no

Med vennlig hilsen

Linjeproff AS