Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Valg 2019 - Nye Hamarøy

Kommunestyre-og fylkestingsvalg 2019

Høsten 2019 skal det velges ett nytt kommunestyre for nye Hamarøy. Fellesnemnda har allerede vedtatt at valgkretsene skal være de samme som før, det vil si at på Tysfjords vestside er det Musken, Drag og Storjord som er valgkretser, mens valgkretsene i dagens Hamarøy kommune benyttes også for valget i 2019

Det er Fellesnemnda for nye Hamarøy som er ansvarlig for valget 2019.

All informasjon om valget finnes på Nye Hamarøy sin nettside