A A A

Valg av valgstyret

Valgstyret er hovedansvarlig for forberedelse, tilrettelegging og gjennomføring av offentlige valg.

Kommunestyret behandlet i møte 21.02.2017 sak 9/17.
Følgende vedtak ble fattet:
 
Som medlemmer og varamedlemmer til valgstyret velges:

Medlemmer:

  • Tor Asgeir Johansen
  • Guttorm Aasebøstøl
  • Heidi Kalvåg
  • Filip Mikkelsen
  • Ellen Verdier Pedersen


Varamedlemmer:

Jevnfør listen over varamedlemmer i formannskapet.

Leder og nesteleder:

Leder: Tor Asgeir Johansen
Nestleder: Guttorm Aasebøstøl


Sakslister og protokoller