A A A

Valg 2015

22.08.2015

Stemme utenfor valglokalet

Stemme utenfor valglokalet

Kommunene er i utgangspunktet forpliktet til å legge stemmegivningen til lokaler hvor alle velgere kan komme seg inn på egen hånd. Skulle likevel et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet.
To valgfunksjonærer kommer i så fall ut, gir nødvendig hjelp og tar i mot stemmen. 

Ta kontakt med Tysfjord kommune på telefon 75 77 55 00 alle hverdager fra kl. 07:45 - 15:15 dersom du har spørsmål om hvordan du kan avgi stemme utenfor valglokalet.