A A A

Valg 2015

14.08.2015

Forhåndsstemmegivning

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen
kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen valgdagen 14. september.

Ta med legitimasjon når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under.

Her kan du forhåndsstemme:


• Tysfjord rådhus: Alle hverdager fra 10. august og til og med 11. september 2015

mellom kl 08.00 - kl 15.00.
 

• Drag bibliotek: Fra 10. august og til og med 11. september 2015

Mandag kl 09.00 - 13.00, onsdag kl 15.00 - 19.00, fredag kl 09.00 og kl 13.00.

• Storjord oppvekstsenter: Mandag 24. august kl 09.00 - 13.00.

I tillegg er det mulighet for å stemme ved Prestegårdstunet omsorgssenter

og ved Dragstunet.

 

Tysfjord kommune er en av landets 20 kommuner som har forsøk med nedsatt

stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget.

Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet iforhåndsstemmeperioden, kan du søke kommunen om å få stemme hjemme. Det holder at du ringer kommunen og ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør. Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen der.
Kommunen kunngjør når fristen for å søke er - et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valgdagen.

Valgstyret i Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjopsvik