A A A

Valg 2015

12.08.2015

Hjelp i valglokalet

Trenger du hjelp i valglokalet, kan du spørre en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.
Dersom du har en alvorlig fysisk eller psykisk funksjonshemming, kan du i tillegg peke ut en ekstra hjelper – etter ditt eget valg – blant dem som er tilstede.
For å beskytte deg mot utidig press, skal det alltid være en valgfunksjonær til stede når du mottar hjelp ved stemmegivningen.

Ta kontakt med Tysfjord kommune på telefon 75 77 55 00 dersom du har spørsmål om hjelp i valglokalet.