A A A

Valg 2015

10.08.2015

Valgkort

Valgkort er ikke nødvendig for å avgi stemme

Alle velgere får tilsendt valgkort. Valgkort gir informasjon om åpningstid og hvilket valglokale den enkelte velger skal bruke på valgdagen. Valgkort er ikke nødvendig for å avgi stemme. 
Valgkortet blir distribuert på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes postadresser.
Departementet og kommunene informerer om valget på flere måter og i flere kanaler, blant annet gjennom valgkortet, kunngjøringsannonser i aviser og informasjon på Internett. 

Ytterligere informasjon finner du på Valg.no og Valglokaler.no

Det er altså ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å avlegge stemme, men velger må ha med seg legitimasjon!