A A A

Protokoll fra valgstyrets møte

valgikon_80x74
Valgstyret har i møte den 16.09.15 vurdert om det er behov for å foreta en kvalitetssikring av rettede stemmesedler ved kommunevalget 2015.

Valgresultater

valgikon_80x74
På valgresultater.no kan du følge med på de fortløpende resultatene for hele landet.

Forhåndsstemmegivning

stemmegivning
Fredag 11. september er siste dag med mulighet for å forhåndsstemme.

Streaming

valgikon_80x74
Det vil ikke bli gjennomført streaming fra valgnatten i Tysfjord kommune.

Forhåndsstemming kirkevalget

ikon kirkevalg
Etter henvendelser fra publikum publiserer vi her tid og sted for den siste uka med forhåndsstemmegivning ved kirkevalget.

Tid og sted for stemmegivning på valgdagene

valgikon_80x74
Her finner du oversikt over tid og sted for stemmegivning på valgdagene. Stemmested på Drag er endret til Drag gamle skole.

Forhåndsstemme hjemme

Valg 2015

valgikon_80x74
Syke og uføre kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.

Kjenn igjen valgfunksjonærene

Valg 2015

valgfunksjonær skilt_80x74
Alle valgfunksjonærene i Tysfjord kommune har på seg et funksjonærkort.

Finn ditt nærmeste valglokale

Valg 2015

643_80x74
På valglokaler.no finner du raskt og enkelt ditt nærmeste forhåndsstemmelokale uansett hvor i landet du befinner deg.

Stemme utenfor valglokalet

Valg 2015

valgikon_80x74
Skulle et valglokale ikke være tilgjengelig for en bevegelseshemmet velger, kan vedkommende avgi stemme rett utenfor valglokalet.

Forhåndsstemmegivning

Valg 2015

stemmegivning
Mandag 14. september (Drag og Kjøpsvik valgkretser også søndag 13. september) er det kommunestyrevalg og fylkestingsvalg.

Hjelp i valglokalet

Valg 2015

ikon valg
Trenger du hjelp i valglokalet, kan du spørre en valgfunksjonær. Valgfunksjonærene har taushetsplikt.

Valgkort

Valg 2015

stemmegivning
Har du ikke fått valgkortet i postkassen ennå? Fortvil ikke - du kan stemme likevel!

Forhåndsstemmegivning

stemmegivning
Du kan tidligstemme fra 1. juli 2015 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Valg - viktig informasjon

ikon informasjon blaa
Suohkanstivrra- ja fylkadiggeválgga 2015/ Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Stemmerett og manntall

ikon sporreundersokelse
Har du stemmerett? Er du innført i manntallet?

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder

ikon stemmerett 16
I Tysfjord kommune blir det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget.

Kirkevalget

ikon kirkevalg
Informasjon om kirkevalget 2015

Valgstyret 2015

valgstyret
Her finner du sakslister og protokoller fra valgstyrets møter i 2015.