A A A

Valg 2015 - stemmestyrer

21.04.2015

Siden forrige kommunestyrevalg i 2011 har det kommet endringer i Valgloven. Disse endringene innebærer at dersom du stiller som kandidat på liste ved kommunestyre- eller fylkestingsvalg i 2015, kan du ikke ta i mot forhåndsstemmer, valgtingsstemmer eller fungere som valgfunksjonær i vedkommende kommune.

Dette vil kunne medføre en del utskiftninger i stemmestyrene da flere av de tidligere medlemmene stiller som listekandidater ved årets kommunestyrevalg i Tysfjord kommune.

På bakgrunn av dette oppfordrer vi Tysfjord kommunes innbyggere til å melde sin interesse til oss dersom dere ønsker å være medlem av et av kommunens fire stemmestyrer. Stemmestyret er ansvarlig for korrekt avvikling av valget i valglokalet, på valgdagen. De fire stemmestyrene vil befinne seg henholdsvis i Musken, Kjøpsvik, på Drag og Storjord.

Vi håper at personer med interesse for dette, unge og eldre, vil melde sin interesse til Tysfjord kommune så snart som mulig og innen 1. mai.
En eventuell henvendelse kan sendes til: postmottak@tysfjord.kommune.no, eller dere kan ringe til Unn-Mari Haukøy på telefon 75 77 55 22.

 

Valgstyret