Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

valg ikon

Valg 2011

Print

 

Innleveringsfrist
Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars, jf. valgloven § 6-1 (1). Fristen for å trekke tilbake et
listeforslag er 20. april, jf. § 6-5.
 
Innlevering av listeforslag
Det fremgår av valgloven § 6-1 (1) at listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til kommunen ved kommunestyrevalg og fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert direkte innen fristen. Med dette menes at forslaget må være kommet fysisk frem, ikke nødvendigvis til valgstyret, men til kommunen eller fylkeskommunen. Dette innebærer en skjerpelse, men er gjort for å unngå tvil. Det er forslagsstillernes ansvar å påse at listeforslaget er kommet frem i tide.
 
Dersom listeforslaget blir sendt på faks innen 31. mars, vil dette være innenfor fristen.
Men det er en nødvendig forutsetning at liste med originale underskrifter sendes i posten/leveres med en gang.
 
Kontaktinformasjon
Tysfjord kommune
Postboks 104, 8591 Kjøpsvik
Tlf:   75 77 55 00
Fax: 75 77 55 55
 

For mer informasjon, se www.valg.no