Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon utslipp

Utslipp fra Norcem

 

IMG  3665  Kommunen har for en tid tilbake fått henvendelse fra folk når det gjelder skjemmende lukt i Kjøpsvik og som man antar kommer fra cementproduksjonen/forbrenning av  avfall.
 
Har følgende spørsmål:
 
  1. Hva var årsaken til utslipp  for en tid tilbake og som skapte ubehagelig lukt i Kjøpsvik?
  2. Kan du si litt om evt. de stoffene som lukten stammer  fra  og om de kan ha helsemessige effekter for befolkningen?
  3. Hva er prognosen for at slike uønskede  hendelser kan gjenta seg?

Mvh
Konrad Sætra
Rådmann

 

 Svar fra fabrikkdirektør Asgeir Kvitvik ved Norcem A.S Kjøpsvik:

Vi har dessverre også registrert noen naboklager og har gjennomført en rekke tiltak for å unngå lukt.
 
Her er svar på dine spørsmål og noen forklaringer jeg håper er dekkende:
 
Luktstoffer
FAB (foredlet alternativ brennstoff) stammer fra den brennbare fraksjonen av sortert husholdningsavfall og skal i utgangspunktet ikke lukte noe særlig. Dessverre følger det med en del våtorganisk-/matavfall som skaper lukt under nedbryting og komposteringen. Tilgang på oksygen, temperatur og fuktighet er avgjørende for gassene som dannes og hastigheten komposteringsprosessen foregår ved. Uten tilgang på oksygen vil matavfallet gjære og danne et surt miljø.
Nedbrytingen skjer via en rekke biokjemiske trinn som  i hovedsak danner gassene metan (CH4) og karbondioksid (CO2).  Det vil i tillegg dannes noe mindre andeler av andre forbindelser som hydrogensulfid og ammoniakk. Avhengig av avfallets bestanddeler forekommer det også sporstoffer av de illeluktende merkaptanene (flyktige organiske svovelforbindlser med en ubehagelig lukt) .  Selv ved sterk fortynning vil disse svovelforbindelsene kunne merkes på lukten.  
 
Helsemessig effekt
Statens arbeidsmiljøinstitutt har utført  undersøkelser med hensyn på helseeffekt i forbindelse med arbeid på avfall/komposteringsanlegg.
Konklusjon fra undersøkelsene er følgende:
”Til tross for at høye eksponeringsforhold kan forekomme ved enkelte arbeidsoperasjoner, vil arbeid på komposteringsanlegg ikke medføre alvorlig helsefare.”
 
Det understrekes at undersøkelsen er foretatt med hensyn på arbeidsmiljøet inne på avfallsanlegg, hvor eksponering vil forekomme i mye sterkere grad enn ved de forhold som gjelder for våre naboer.
Ved utendørs lagring av FAB vil gasser fra komposteringen fortynnes raskt . Gasser som når frem til naboene antas derfor med svært stor sannsynlighet å ikke utgjøre noen helserisiko , men vi har forståelse for at dette kan forringe komforten.
 
Bedriften har iverksatt en rekke tiltak for å redusere lukt fra FAB, og her nevner vi noen som;
  • Bedre sortering fra avfallsleverandør ( Tromsø)
  • Unngå lagring av FAB over tid ( Norsk Gjenvinning og Norcem)
  • Innføre bedre rutiner vedr. sikring av last og tømming ved Norcem (Norsk Gjenvinning)
  • Innføre bedre rengjøringsrutiner i og utenfor anleggene (Norcem)
  • Planlegge ytteriglere tiltak for å reduser lukt pågår (Norcem)
 
Ut fra de tiltak som er nevnt vil vi fortsatt holde er høyt fokus på å unngå at lukt spredes til naboer, men dette kan til tider være svært vanskelig å forhindre 100 % siden en del naboer bor kloss inntil fabrikken og er dermed mere utsatt enn andre.
Vi skal i hvertfall gjøre det vi mener er mulig, og vi ønsker at dette blir et forbigående problem.
 
Kan på tampen nevne at vi denne uka fikk godkjenning på bygging av nytt posefilter som vil bidra til en betydelig reduksjon av støvutslipp fra hovedpipa. Investeringen er på ca. 20 mill NOK, og arbeidene forventes å være ferdige i mars 2012.
 
 
 
Asgeir Kvitvik
Fabrikkdirektør

Norcem A.S Kjøpsvik
Behrens vei 15
8590 Kjøpsvik
Tlf: 75 78 50 05
Faks: 75 78 51 80
Mobil: 905 92 560
akvit@norcem.no
www.norcem.no