Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Utlysning av midler til rusfrie tiltak/arrangementer 2015

29.04.2015

Tysfjord kommune lyser ut midler til rusfrie tiltak/arrangement.

Praksis ved tildeling av støtte til rusfrie arrangement som et forebyggende tiltak:
- Det skal være et rusfritt arrangement med voksne tilstede.
- Budsjett for arrangementet skal følge søknaden.
- Støtte blir utbetalt etter forevist regnskap og rapport fra arrangementet.
- Representanter fra Tysfjord kommune skal ha anledning til å besøke arrangementet.

Støtte gis ikke til finansiering av klasseturer.

Skriftlig søknad sendes:

Tysfjord kommune
Helse- og omsorg
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Søknadsfrist: 18.05.2015