Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

tilskudd

Utlysning av midler til rusfrie tiltak/arrangement 2011

Tysfjord kommune lyser ut midler til rusfrie tiltak/arrangement.
 

Praksis ved tildeling av støtte til rusfrie arrangement som et forebyggende tiltak i forhold til rus er:

  • Det skal være et rusfritt arrangement med voksne tilstede
  • Budsjett for arrangementet skal følge søknaden
  • Støtte blir utbetalt etter forevist regnskap og rapport fra arrangementet
  • Representanter fra Tysfjord kommune skal ha anledning til å besøke arrangementetStøtte gis ikke til finansiering av klasseturer.

Skriftlig søknad sendes:

Tysfjord kommune, helse og sosial
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Søknadsfrist: 31.03.11