Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Ungdommens stemme til nye Hamarøy

27.03.2018

ungdom i hopp.jpg

Det kom mange innspill fra ungdomsskoleelever fra Storjord, Oppeid, Drag og Innhavet til hvordan nye Hamarøy bør bli:
ikke være sur for sammenslåingen, mer asfalt, City litt lengre nord, ungdomstilbud, godt samarbeid mellom politikere og innbyggere, vennskap, sammenslåing av idrettslagene, flyplass på Kalstad, snille lærere, passe på at alle ungdommer er med, bedre busstilbud mellom tettstedene på fritiden og mye, mye mer.

I forbindelse med arbeidet med strategisk prosess/plan ble det gjennomført samtaler mellom ungdomsskoleelever fra Hamarøy og Tysfjords vestside og representanter fra Fellesnemnda. Fra Fellesnemnda deltok leder Jan-Folke Sandnes, nestleder Filip Mikkelsen, prosjektleder Ørjan Higraff og intern prosjektleder Kurt-Helge Johansen som også fungerte som prossessleder.

Elevene ble delt inn i grupper for å diskutere følgende spørsmål:
Hva mener dere må være på plass i den nye kommunen, slik at dere får det bra i den nye kommunen?
Hva ser dere for dere må være på plass for at dere skal trives i den nye kommunen?
Hva kan dere bidra med for at nye Hamarøy skal bli en god kommune å bo i? 
Hva kan dere bidra til i arbeidet med å lage den nye kommunen?

Innspillene fra ungdommene finner du i referat fra møter den 19.3. og 20.3.18.