Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Tysfjord kommune ønsker alle tillykke med Samenes nasjonaldag

05.02.2016

Divtasvuona suohkan sávvá gájkajda vuorbev Sámij Álmmukbiejvijn!

Lørdag 6. februar feires Samenes nasjonaldag / Samefolkets dag og Tysfjord kommune vil gratulere alle med dagen.

sflaggredigert.jpg

Dagen vil bli markert på forskjellig vis rundt omkring i kommunen og ved kommunale institusjoner.

Kl. 10.00 - 11.30 Tysfjord kommune - Prestegårdstunet sykehjem, Dragstunet og Åpen omsorg Storjord får besøk fra kommunen med kake og gratulasjoner på dagen

Kl. 13.00 Árran -lulesamisk senter Sissel Horndal leser fra sin nyste bok Sølvmånen

Kl. 13.30 Árran -lulesamisk senter Tale for dagen ved Terje Ness. Salg av kaffe, bidos og gáhko

Kl. 18.00 Drag/Helland kirke Gudstjeneste, tema: Árran - ildstedet. Påfølgende kirkekaffe på Árran - lulesamisk senter

Kl. 18.55 Tysfjord Asvo Fyrverkeri fra Asvo-kaien

ARRANGEMENTENE ER ÅPNE OG ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

 

Samenes nasjonal
Samenes nasjonaldag er felles for alle samer, uavhengig om de bor i Norge, Sverige, Finland eller Russland. I 1993 ble nasjonaldagen feiret for første gang. Bakgrunnen for datoen er at det første samiske landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien at nord- og sørsamer fra forskjellige land samlet seg til et stort møte for å drøfte og belyse felles saker og problemstillinger. Elsa Laula Renberg stod bak både ideen om og virkeliggjørelsen av møtet som samlet over hundre deltakere.

Bruken av begrepet “nasjonaldag”
Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansens i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Flagget
Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, den 15. august 1986. Flagget er forgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Flaggets hovedmotiv er hentet fra runebommen og fra diktet "Beaivvi bárnit" av sørsamen Anders Fjellner (1795-1876). I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønn og datter. Sirkelen er et sol- og månesymbol. Solringen er rød og måneringen blå. Flagget har de samiske fargene rødt, grønt, gult og blått.

Samefolkets sang
Samefolkets sang, eller Sámi soga lávlla som den heter på samisk, er skrevet av Isak Saba (1875-1921). Sangen ble vedtatt som samenes felles nasjonalsang ved Samekonferansen i 1986. Arne Sørlies melodi ble godkjent som sangens offisielle melodi ved Samekonferansen i 1992.
 

Langt under Store Bjørnen

sakte stiger Samelandet:

Vidde seg bak vidde strekker,

sjø ved sjø hvor øyet rekker.

Lier, åser, snaue rabber

hever seg mot himmelbrynet.

Elver bruser, skogen suser,

stålgrå, steile fjell-nes skyter

mot det ville hav seg ut.

Vintertid med storm og kulde,

snøflokk uten mål og måte.

Sameslekten dog av hjertet

henger ved sitt hjem og yrke.

For en vandrer månen skinner,

nordlys flimrer, stjerner tindrer.

Reingrynt høres mellom krattet,

sus og brus fra sjø og slette,

pulkestøy langs vintervei.

 

Og når sommersolen gyller

fjell og skoger, hav og strende,

fiskere i gull-glans gynger,

gynger stilt på hav og innsjø.

Gyllent glinser sommerfugler

og selv de store elver.

Staker glimter, årer glitrer,

folket under sang det farer

gjennom stiller, stryk og foss.

 

Samelandets ætt og stamme

utholdt har og tålt så mange

herjingstokter, bannskapshandler,

frekke, falske skattefuter.

Hill deg, seige samestamme!

Hill deg, fredens rot og flamme!

Aldri er der kamper kjempet,

aldri broder-blod har runnet

i den stille sameslekt.

 

Våre fedre før har seiret

over dem som urett øvet.

La oss også motstå, brødre,

dem som oss vil underkue!

Solens sønner seige avkom!

Aldri skal du overvinnes,

om det gyldne språk du vokter,

husker dine fedres tale:

Sameland for samene!

 

(Kilde: www.samediggi.no)