Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

informasjon

Tysfjord Kirkelige fellesråd

 

 
Vår kirkeverge blir pensjonist fra mars 2009, og vi søker hans etterfølger.
Tysfjord kommune har ca. 2000 innbyggere, og kommunesenteret er Kjøpsvik som ligger mellom Bodø og Narvik.
 
Tysfjord har 3 kirker, 7 kirkegårder, 3 menighetsråd, ett fellesråd og felles administrasjon.
Kirkevergen har kontorsted i Kjøpsvik og betjener også et avdelingskontor på Drag.
Kirken i Tysfjord har rammebasert tilskuddsordning basert på kommunens økonomiplan.
Det vises for øvrig til Tysfjord kommunes hjemmeside:
http://www.tysfjord. kommune.no.
 
Kirkeverge
Vi søker etter en leder som
 • er god til å kommunisere og inspirere
 • er representativ i møte med kommunen, kirkens samarbeidsorgan, media og som leder for sitt personale.
 • ser og verdsetter sine medarbeidere og skaper gode relasjoner.
 • er løsningsorientert
 
Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • ansvar for personell, planarbeid, økonomi og vedlikehold av bygninger og anlegg.
 • sekretær og saksbehandler for råd og utvalg.
 • kirkevergen vil vikariere under kirkelige handlinger.
Kvalifikasjoner:
 • treårig relevant høyskoleutdanning, gjerne innen administrasjon/økonomi/kirkefaglig, men ikke noen krav.
 • ledererfaring og evne til å kunne være en tydelig leder.
 • erfaring med budsjett, regnskap og bruk av IKT.
 • vi kan tilby en spennende og utfordrende stilling og et godt arbeidsfelleskap.
 
Tysfjord er en tokulturell kommune. Det er ønskelig at søkeren har samisk kompetanse.
Lønn etter avtale og pensjonsordning i klp.
 
Tiltredelse snarest eller etter nærmere avtale. Kvinner oppfordres til å søke.
Ytterlige informasjon fås ved henvendelse til kirkeverge, Mareno Mikkelsen, tlf:91831800 eller fellesrådets leder, Edvard Olav Stenbakk tlf: 75774273.
 
Søknaden attester og vitnemål sendes innen 31.01.09 til:
Tysfjord kirkelige fellesråd
Rådhuset, 8591 Kjøpsvik