Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Tydelig om taushetsplikt og meldeplikt

Rikke Lassen, tingrettsdommer i Oslo og spesialist på barns rettigheter, ryddet opp i all tvil vedrørende taushetsplikt og meldeplikt under kursdagene på Tysfjord turistsenter.

 

Kurs.jpg

F.v: Lill-Tove Hansen, Rikke Lassen, Tor Erik Rønne

 

Det ble gjennomført to en-dagers kurs 1. og 2. februar, forberedt av ei arbeidsgruppe ledet av enhetsleder Lill-Tove Hansen. Kursdagene er ett av tiltakene i prosjekt Jasska/Trygg. Her deltok ca. 140 ansatte som til daglig jobber med barn og ungdom. Deltakerne kom fra kommunene Tysfjord, Hamarøy, Ballangen, Narvik og Tjeldsund.

 

Tema var taushetsplikt, oppmerksomhetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt, for totalt omlag 140 ansatte som jobber med barn og ungdom. 

 

Foreleser, Rikke Lassen er tidligere privatpraktiserende advokat med dette fagområdet som sitt spesialfelt. I dag jobber hun som dommer ved Oslo tingrett.

 

Prosjektleder for Jasska/Trygg i Tysfjord kommune, Tor Erik Rønne er veldig fornøyd med kursdagene.

 

- Lassen presenterte med stort engasjement og tydelighet det juridiske ansvaret som profesjonelle yrkesutøvere har til å ivareta barnets beste, gjennom korrekt etterlevelse av både taushetsplikten og de tilhørende pliktene vi har til å dele informasjon.

 

- Alle former for unødig problematisering og bortforklaringer for å unndra seg sitt ansvar ble på korrekt, praksisnært og forståelig vis plukket ned og erstattet med økt forståelse for sammenhengen i pliktene og de svært gode mulighetene til å arbeide godt tverrfaglig til barns beste, sier Rønne.

 

Kurs 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.V Rikke Lassen , Lill-Tove Hansen

 

Kurs 3.jpg