Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

funksjonshemmede

Transporttjeneste-kort (TT-kort)

 funksjonshemmede

TRANSPORTTJENESTE-KORT (TT-KORT)
 
Transporttjenesten skal være et transporttilbud for funksjonshemmede med lidelser/skader som gjør det vanskelig å benytte kollektive transportmidler.
 
Hvem kan delta i ordningen?
 
-         de som ikke kan hjelpes gjennom det offenlige rutetilbud pga. forflytningshemming
-         funksjonshemningen antas å vare over ett år
-         transportberettiget må være bosatt i Nordland fylke
-         inntekten må ikke overstige 2 x grunnbeløpet i folketrygden
 
Søknadsskjema kan fås på kommunen, eller lastes ned fra Nordland Fylkeskommune sine nettsider.