Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Trafikksikkerhetsutvalget

21.08.2014

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak høsten 2014. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten på hjemstedet.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som bygging av gang/sykkelveger, busslommer eller belysning, men kun til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter omkring trafikksikkerhet, refleks/refleksdemonstrasjoner o. l. Ytterligere opplysninger ved utvalgets sekretariat : trygve.hansen@vegvesen.no

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til :
firmapost-nord@vegvesen.no eller til NFTU/Statens vegvesen, Postboks 1403, 8002 Bodø innen 15. september.

Se også http://www.nfk.no/tilskuddsordninger