Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

informasjon

Tospråklighetsseminar

Torsdag 22.mars blir det seminar på Árran.
Foredragsholder er pedagog og professor i pedagogikk, Kamil Øzerk. 
Seminaret vil være todelt; for de som jobber med språk, og for foreldre.

12.30-16.30:
Temaer for kurset for lærere/førskolelærere/assistenter:
-Barnas læring av språk
-Utvikling av tospråklighet
-Metodikk for utvikling av ordforråd, begrepsrepertoar og leseferdigheter

17.00-19.00:
Temaer for kurset for foreldre:
-Barnas språkutvikling
-Utvikling av Tospråklighet
-Hvordan foreldre kan hjelpe barnas tospråklige utvikling

 
Kurset som går fra 12.30-16.30 er åpen for ALLE. Går på generell læring, utvikling og metodikk når det gjelder språkarbeid.

Kurset fra 17.00-19.00 er spesielt beregnet foreldrene. Og fokuset blir tospråklighet og lulesamisk språk.
 
Detaljert program vil etterhvert komme på Árrans nettside www.arran.no og facebooksiden Árran -julevsáme guovdásj/lulesamisk senter.