Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Tor Erik Rønne skal lede oppfølgingsarbeidet i Tysfjord

12.12.2017

Prosjektleder Tor Erik Rønne

Tor Erik Rønne (44) er ansatt som prosjektleder i Tysfjord kommune. Rønne skal lede arbeidet med å følge opp ofre og iverksette langsiktig, forebyggende tiltak som skal hindre nye seksuelle overgrep mot barn og unge.

Rønne har 17 års erfaring som politimann, fra små kommuner og storbyer, der forebyggende arbeid har vært en faglig rød tråd. Foruten politiutdanningen har han fire år med tilleggsutdanning fra ulike universitet og høgskoler, med fag som bygger opp rundt forebyggende arbeid-, kriminologi, kommunikasjon med barn og unge i krise, veiledningspedagogikk, motiverende intervju, barn og unges psykiske helse, ledelse, m.m.

Gledelig

  • Vi er svært glad for at Tor Erik Rønne har takket ja til å lede vårt spennende prosjekt i Tysfjord. Rønne har et flerfaglig kunnskapsgrunnlag med betydelig erfaring med utvikling og drift av tverretatlige samarbeidsprosesser. Dette har gitt han en spisskompetanse som i tillegg til personlige egenskaper gjør han til en prosjektleder som vi ser frem til å samarbeide med, sier rådmann i Tysfjord, Arne Kvensjø.


Tor Erik Rønne tiltrer i januar 2018.

Oppfølgingsprosjektet (Jasska/Trygg) i Tysfjord som koordineres av Fylkesmannen i Nordland, startet opp høsten 2017 etter avsløringene i media av et stort antall overgrepssaker i kommunen.

Oppfølgning og forebygging

Det er to hovedspor i oppfølgingsarbeidet: Følge opp ofre og andre berørte, og forebyggende arbeid med langsiktige tiltak.

  • Med ansettelsen av Tor Erik Rønne som prosjektleder har vi fått en viktig brikke på plass. Vi må se framover.  Det er mange som er og vil bli involvert i oppfølgingsarbeidet. Gjennom felles anstrengelse skal vi legge til rette for en god og trygg framtid for befolkningen i Tysfjord, sier rådmannen.


Kommunal- moderniseringsdepartementet har bevilget 7,5 millioner kroner til oppfølgingsarbeidet over en periode på 2,5 år. Prosjektet skal pågå ut 2019. Fylkesmannen har fått i oppdrag å koordinere prosjektet.  Prosjektleder har hovedansvar for gjennomføring av prosjektene og utarbeidelse av en helhetlig oppvekstplan.

 

Mer informasjon om oppfølgingsarbeidet på Fylkesmannens nettsider her: 
https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Folk-og-samfunn/Tysfjord-prosjektet/?id=110416