Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Tobakksslutt

11.06.2015

Dersom du ønsker å slutte med røyk eller snus anbefales det å kontakte din fastlege som en start. Du kan også velge anbefalte nettressurser, slik som:

  • Helsekontoen: Fylkeskommunens nettside, facebook-side og mobilapplikasjon. 
  • Slutta.no: Et nettsted for deg som ønsker å slutte med røyk eller snus.
  • Appen Slutta: Gir deg anledning til å se hvor mye du sparer, dele dine bragder med andre, og se helsegevinster ved tobakksslutt.

Er du ungdom og ønsker å slutte røyke eller snuse kan vi anbefale alle de nevnte tjenestene. Du kan også ta kontakt med helsesøster på din skole, eller Helsestasjon for ungdom. Nettressurser som er spesielt tilrettelagt for ungdom: