Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Pleie og omsorg sitt tjenestetilbud

Organisering
Etaten er delt mellom øst (Kjøpsvik) og vest (Drag, Storjord og Musken) og ledes av distriktsledere.

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Boveiledning
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Middagsombringing
 • Omsorgslønn
 • Avlastning
 • Kortidsopphold
 • Langtidsopphold
 • Hjelpemidler

Ansvarsområde
Etaten yter tjenester som omfatter lovpålagte oppgaver etter Lov om helsetjenesten i kommunene og Lov om sosiale tjenester.

Alle tjenester som pleie og omsorg i Tysfjord kommune tilbyr, skal søkes skriftlig og det skal fattes skriftlige vedtak på alle tjenester.

 

Søknadsskjema finner du  her PDF document ODT document .