Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2017

05.07.2016

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til

• ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet

• nærmiljøanlegg

• løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet 


 

Ved eventuelle henvendelser ta kontakt med postmottak@kud.dep.no

 

Med hilsen

Kulturdepartementet