Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Til foreldre/ foresatte i barnehagene

25.08.2016

Informasjon om Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.
 

Staten har innført to moderasjonsordninger for familier med barn i barnehage som har lav inntekt.

For å få del av moderasjonen må det søkes til kommunen ved Oppvekstavdelingen, og det må vedlegges dokumentasjon på inntekt. Det er mulig å søke gjennom hele barnehageåret.

Informasjon om ordningen følger videre i dette skriv, den enkelte kan også ta direkte kontakt med Oppvekstavdelingen eller styrer i barnehagen.  Man kan også finne informasjon på nettstedet til Utdanningsdirektoratet www.udir.no.

 

Foreldrebetaling

Hovedinnhold fra Utdanningsdirektoratet:

Foreldre med barn i barnehagen skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. I tillegg er det flere moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller har lav inntekt.

  • Publisert:          16.04.2015
  • Sist endret:       10.06.2016

 

Makspris:      Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Tysfjord kommune innfører maksprisen fra 01.01.2016. som blir på kr. 2580.- pr. mnd. For hele året vil maksprisen utgjøre kr. 28.380.- Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2016 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 486 750 kroner.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Denne ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 417 000 kroner per år.

Kommunen har ansvaret.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, men endringene i forskrift omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Kommunene behandler en eventuell søknad om reduksjon i foreldrebetalingen etter at søknad med dokumentasjon foreligger. Søknaden leveres elektronisk til postmottak.

Regelverket

Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt.

Endringene i forskrift om reduksjon i foreldrebetalingen ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 17. april, mens endringene knyttet til gratis kjernetid ble vedtatt av Kongen i Statsråd fredag 5. juni. Ny forskrift legges ut på www.lovdata.no.

 

Kjøpsvik 25.08.2016
 

Gunnar Solstrøm

Oppvekst og utdanningssjef