Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Til aktuelle lærere

13.06.2011

 

Kommunen mangler 8 lærerstillinger hvorav 5 stillinger ved Kjøpsvik skole, 2 stillinger ved Storjord oppvekstsenter og ei stilling som fjernundervisningslærer i lulesamisk ved Drag skole.


Årsaken til at vi kommende skoleår mangler så mange lærere er resultatet av at vi er i et generasjonsskifte. Kommunen har hatt om lag 20% ufaglærte lærere i skolene de siste årene.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med nyutdannede lærere som kunne tenke seg å starte sin lærerjobb i vår kommune.

Mangelen på kvalifiserte lærere er nå av en slik karakter at kommunen er villig til å tilby forhøyet lønnsansiennitet for de som ønsker å ta jobb i vår kommune. For en nyutdannet lærer tilbys 10 års lønnsansiennitet, noe som vil utgjøre ca. 30.000.- kr mer i årslønn.

Tysfjord kommune utbedrer Kjøpsvik skole for 7 millioner og bygger ut Drag skole for 22 millioner inneværende år og arbeidet skal være ferdig i mars 2012.

Skolene i Tysfjord preges av et godt arbeidsmiljø med få disiplinære problemer. Tilstandsrapporten viser forøvrig at skolene har et godt læringsmiljø, og at eleven skårer høyt på de nasjonale prøvene.


 

Dersom interesse ta kontakt med oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm på tlf. 91688506 eller epost: gunnar.solstrom@tysfjord.kommune.no