A A A

Tidligstemming

4 Karin Irene Amundsen.jpg

Har du ikke mulighet til å stemme innenfor forhåndsstemmegivnings perioden eller på valgdagen, kan du stemme i perioden 1. juli - 9. august. Kontakte kommunen og avtale tid for å stemme. 

Tidligstemmegivningen blir gjennomført på Rådhuset.
Du trenger ikke valgkort. 

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde. 

 

Tlf: 75 77 55 00 
postmottak@tysfjord.kommune.no