A A A

Tid og sted for stemmegivning på valgdagene

07.09.2015

Oversikt over tid og sted for stemmegivning på valgdagene

Valgkrets   Lokale                     Søndag 13.09.       Mandag 14.09.

Kjøpsvik    Rådhuset                 kl. 16:00 - 19:00     kl. 10:00 - 20:00

Musken    Musken skole                                        kl. 10:00 - 16:00

Drag         Drag gamle skole      kl. 16:00 - 19:00     kl. 10:00 - 20:00

Storjord     Storjord skole                                        kl. 10:00 - 19:00


Vi gjør oppmerksom på at stemmested på Drag endret fra Drag skole til Drag gamle skole.