Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Svangerskapsomsorg

Målet for svangerskapsomsorgen er :

  • Å avdekke komplikasjoner som kan være/er alvorlig for mor og barn. I slike tilfeller henvises den gravide til lege, gynekolog eller direkte til fødeavdeling, alt etter behov.
  • At den gravide og hennes partner opplever svangerskapet som en positiv endring og føler seg i stand til å ta vare på sitt nye barn
  • At svangerskap, fødsel og barseltid forløper på en naturlig måte.
  • At den gravide skal kunne ta vare på seg selv og barnet gjennom graviditeten på best mulig måte.
  • Å forebygge og lindre svangerskapsplager.
  • Svangerskapskontroller er et tilbud til alle gravide. Kontrollen er et samarbeid mellom jordmor og lege. Noen gravide velger å ha de fleste kontrollene hos jordmor.

Far og eventuelt søsken til det nye barnet er velkommen på svangerskapskontrollene.

Ved hver konsultasjon tar vi opp emner som den gravide ønsker å snakke om eller ting som vi ønsker å informere om.

Kommunejordmor har som samarbeidspartnere kommunelegene og helsesøster i Tysfjord kommune, samt fødeavdelingene ved Narvik Sykehus og Nordland Sentralsykehus. Andre instanser kontaktes ved behov.