Hva skjer nå?

Fellesnemnda skal nå på grunnlag av juryens vurderinger og folkeavstemningen bestemme seg for hvilke forslag som skal få æren av å formgis av en profesjonell grafiker. Når den jobben er gjort blir det kjent hvem som står bak forslagene, og hvem som har vunnet 1000 kroner i avstemningspremie.

Til slutt sender fellesnemnda sin innstilling til kommunestyrene i Tysfjord og Hamarøy. De må fatte likelydende vedtak for at det nye kommunevåpenet skal være godkjent i henhold til loven.