Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
12 Karin Irene Amundsen

Ville, vakre Tysfjord

Tysfjord kommune særpreges av de lange, dype fjordene og de høye bratte fjellene. Kontrastene er store i det vakre landskapet.

Det samiske navnet for Tysfjord er Divtasvuodna. Kommune ligger i nordre del av Nordland fylke, i søndre del av Ofoten. Den grenser i nord mot Ballangen, og i sør og vest mot Hamarøy. Kommunen har i øst en lang grense mot Sverige. Tysfjord er en del av Nord-Salten med Vestfjorden som nærmeste nabo. Kommunen har navn etter Tysfjorden, som har grener langt innover mot svenskegrensen. Selve Tysfjorden består av fem sidefjorder som munner ut i Tysfjorden: Hellemofjorden, Grunnfjorden, Mannfjorden, Sørfjorden og Stefjorden. I tillegg kommer Skrovkjosen i ytterste del av kommunen.

Fjell og fjord
Hellemofjorden deler Norge nesten i to. Bare 6,3 km skiller havet fra svenskegrensen. Fjorden gjør et dypt snitt i landmassivet. Her finner vi den dypeste kalkstengrotta og den største canyonen i Nord-Europa.

I grensetraktene og mellom fjordarmene er det et fjellandskap med topper over 1500, Bjørntoppen (Biernatjåhkkå) med sine 1520 m.o.h er kommunens høyeste, mens nasjonalfjellet Stetind  (Stádda) 1392 m.o.h når nærmest himmelen i ytre strøk.

Mot øst er det flere isbreer hvorav Giccecokka (25 km 2) er størst. Det finnes to naturreservater i kommunen: Bekkenesholmen (Norges første) og Mannfjordbotn.

Tysfjordens landskap viser en eldgammel høyslette der elvene laget smale, brådype canyoner. De er senere gravd dypere og bredere av isbreer, og utgjør nå de indre fjordarmene. Der disse møtes i det ytre, vide fjordbassenget er fjorden hele 897 m dyp. Tysfjord er dermed Nord-Norges dypeste fjord og hele landets nest dypeste.

Befolkning
Kommunen har et innbyggertall på 2000 pr jan.2014. De fleste innbyggerne bor i kommunesenteret Kjøpsvik (Gásluokta), på Drag (Ájluokta),  på Storjord (Stuorgiedde) og i den lulesamiske bygda Musken (Måsske).

To-språklig
Tysfjord kommune ligger i det lulesamiske kjerneområdet og følgelig er en betydelig del av befolkningen samisk, eller av samisk opprinnelse. 1. januar 2006 ble Tysfjord innlemmet i Sametingets Språkforvaltningsområde og norsk og lulesamisk språk ble likestilt.

Attraksjoner
Tysfjord kommune har mange attraksjoner, blant annet den dypeste kalksteinsgrotta og den største canyonen i Nord- Europa. I tillegg er Norges nasjonalfjell Stetind lokalisert i Stefjorden. Foruten dette kan Tysfjord by på helleristninger, grottevandringer, flotte tur- og fiskeforhold og museer både i Kjøpsvik og på Korsnes. I tillegg er Árran - nasjonalt lulesamisk senter lokalisert på Drag. Rørvik gård er også et spennende sted å besøke. For de som ønsker en lengre fjellvandring er grenseleden et flott alternativ.