Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Styrker staben for nye Hamarøy

09.05.2018
Fra august kommer både kommunikasjonsrådgiver og trainee i sving for å gjøre overgangen til nye Hamarøy så god som mulig. – Vi gleder oss! sier Tore Løding og Beate Nordås.

 

Nye Hamarøy trer i kraft fra 1. januar 2020. Fram til da er det mange brikker som skal på plass. Prosjektleder Ørjan Higraff er glad for forsterkningene.

- Vi har bare halvannet år på oss. Kommunikasjon står helt sentralt for å lykkes med arbeidet. En trainee med topp utdannelse og stort pågangsmot blir også verdifull å ha med på laget, sier han.

nyehamar%C3%B8ytorel%C3%B8ding%281%29_400x267.jpg

Tore Løding (42) starter i jobben som kommunikasjonsrådgiver 1. august. Han er utdannet journalist, og har siden 2002 vært lærer i mediefag på videregående skole i Tromsø.

Løding kommer opprinnelig fra Hamarøy og kjenner både Hamarøy og Tysfjord godt. Han mener nye Hamarøy har forutsetninger for å bli en veldig bra kommune.

- Min jobb blir å sørge for god og hyppig informasjon til alle som er berørt av sammenslåingen. Dialog blir kanskje det viktigste stikkordet. De det gjelder må få bidra med sine synspunkter, sin kunnskap og konstruktive innspill, sier han.

nye%2Bhamar%C3%B8y%2Bbeate%2Bnord%C3%A5s%2Btrainee%2B%281%29_400x527.jpg

Beate Nordås (23) kommer fra Mosjøen. Hun har de siste årene studert økonomi og administrasjon på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og fullfører i disse dager en master om intern omdømmebygging i offentlig sektor. Hun kommer til prosjektet som trainee gjennom Trainee Salten.

- Jeg har nettopp signert kontrakt, og har ikke helt oversikt hva mine arbeidsoppgaver i prosjektadministrasjonen blir. Men utdannelsen og ikke minst masteroppgaven kommer garantert til nytte. Jeg gleder meg til å flytte til Hamarøy og komme i gang, sier hun.

Staben som forbereder sammenslåingen av Hamarøy og Tysfjord vestfjordside vil fra august bestå av prosjektleder Ørjan Higraff, intern prosjektleder Kurt-Helge Johansen, prosjektmedarbeider Eva Larsen, kommunikasjonsrådgiver Tore Løding og trainee Beate Nordås. Prosjektet kjøper også interne ressurser fra de to kommunene og leier inn nødvendige tjenester.

I løpet av mai lyses det ut stilling som prosjektmedarbeider med spesielt ansvar for næringsutvikling.