Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Styrevervregister er nå tilgjengelig på våre nettsider

25.04.2017

Kommunestyre 2016.jpg

KS har opprettet et Styrevervregister for at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon ivaretas på en best mulig måte. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har.

Kommunestyret har vedtatt at:
«Registeret skal omfatte følgende stillinger: Rådmannen, etatssjefer, leder felles stabsenhet, personalleder, økonomisjef, driftsledere og eventuelt andre stillinger etter rådmannens vurdering.»

Klikk på "Politikk og demokrati" på forsiden, og "Styrevervregister".