Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte

17.08.2017

 1453968033318

Her kan du følge streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte.
Møtet starter kl. 10:00 på Grendehuset i Ulvsvåg.

Saksliste:
52/17 VALG AV LEDER OG NESTLEDER - KONSTITUERING AV FELLESNEMNDA
53/17 VALG AV MØTELEDER I FELLES KOMMUNESTYREMØTE MED HAMARØY OG TYSFJORD 18. AUGUST 2017
54/17 NAVN PÅ NY KOMMUNE OG KOMMUNENUMMER
55/17 POLITISK STYRINGSSTRUKTUR - ANTALL KOMMUNESTYREMEDLEMMER I NY KOMMUNE
56/17 FELLESNEMNDA - KRITERIER OG MANDAT FOR SAMMENSETNING OG FUNKSJONER JF. INNDELINGSLOVEN § 26
57/17 VALG AV REVISOR TIL FELLESNEMND
58/17 OPPRETTELSE AV PARTSSAMMENSATT UTVALG

Innkalling og saksliste kan lastes ned her:
http://www.hamaroy.kommune.no/offentlig-mote-kommunestyret-17-08-2017.5976628-412634.html?moteid=13510.b551e519ca