Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte

20.06.2017

20 Åse Haraldsen, Kalvikvann høstbilde.jpg

Her kan du følge streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte.
Møtet starter kl. 08:00 i kommunestyresalen, rådhuset.

Saksliste:
31/17 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV
32/17 NAV TYSFJORD- ENDRINGER I ORGANISERING
33/17 UTTALELSE TIL UTDANNINGSDIREKTORATET - SØKNAD FRA STORJORD OG OMEGN MONTESSORIFORENING
34/17 VALG AV MEDLEMMER I FELLESNEMDER - TYSFJORD ØST OG TYSFJORD VEST
35/17 MUSKEN KUNSTGRESSBANE - BYGGHERREANSVAR
36/17 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING – STETIND HOTELL
37/17 SØKNAD OM SKJENKE BEVILLING FOR UTEOMRÅDE
38/17 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING – DRAG LANDHANDEL

Saksliste kan lastes ned her:
https://www.tysfjord.kommune.no/sakslister-og-moeteprotokoller-2017.5967107-102363.html