Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte

21.02.2017

62 Jack-Eirik Nilssen.jpg

Her kan du følge streaming/video-overføring av dagens kommunestyremøte.
Møtet starter kl. 08:00 i kommunestyresalen, rådhuset.

Saksliste:
6/17 B-SAK. PERSONALSAK
7/17 SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET - EVT. FORLENGELSE AV AVTALE
8/17 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV
9/17 VALG 2017 - VALG AV VALGSTYRE
10/17 OPPNEVNING AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET
11/17 ENDRING I INNKALLING AV VARAMEDLEMMER I ELDRERÅDET

Saksliste kan lastes ned her:
https://www.tysfjord.kommune.no/getfile.php/3756940.1172.aaspaeqaca/KMS+21.02.17.pdf