A A A

Streaming

10.09.2015

Ved forrige kommunestyremøte ble det annonsert streaming fra opptellingen på valgnatten. Etter å ha gjennomgått de rutiner som foreligger for opptelling, samt vurdert hvordan man på best mulig måte sikrer hemmelig valg, har vi vurdert det slik at streaming fra valgnatten utgår.

Tysfjord kommune vil på lik linje med alle landets kommuner rapportere fortløpende resultater. 

 

Valgstyret