Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Streaming av kommunestyremøte 18. desember

16.12.2014
IKTKommunestyremøtet 18. desember vil bli streamet (video-overføring).

Tips: Hold musepekeren over videoen etter at den er startet, klikk på [firkant]
nederst til høyre i video-vinduet, for fullskjermsvisning.
 

Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik
Møtedato: 18.12.2014 Tid: 08.00

Møtet starter med spørretime.

SAKSLISTE:

65/14 BUDSJETTREGULERING 2 - 2014 
66/14 TJENESTETILBUD I HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 

67/14 HAVNE- OG FARVANNSLOVEN 
68/14 ROS-ANALYSE FOR BRANNVESENET I TYSFJORD KOM.
69/14 VANNMÅLERE PÅ NÆRINGSBYGG 
70/14 REVIDERING AV AVTALE- NORDSALTEN BARNEVERN 
71/14 ØKONOMISK MELLOMVÆRENDE - TYSFJORD KOM. – STETINDHALLEN TYSFJORD KF
72/14 KLAGE PÅ SKOLESKYSS – SÆRLIG FARLIG SKOLEVEI 
73/14 BUDSJETT 2015 
74/14 ELLINGSEN SEAFOOD AS - AREALENDRING LOKALITET SALALUOKTA
75/14 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALT VERV 
76/14 SPILLEMIDLER 2015

Streaming kan også ses via vår YouTube-side.

Hele sakslisten kan lastes ned og ses her.

Benytt gjerne hashtag-en #tyskom i sosiale medier.