Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
storjord oppvekstsenter

Storjord barnehage

Storjord oppvekstsenter 
8275 STORJORD I TYSFJORD
   
Telefon:  977 40 713
Åpningstider: Mandag - fredag 07:30 - 16:00
Styrer: Heidi Kalvåg


Barnehagens visjon: Med humor og glede griper vi øyeblikket på vei mot toppen.

Storjord barnehage ble en del av Storjord Oppvekstsenter fra 1. august 2004, og er samlokalisert med skolen.  
 
Avdelingen har 12 plasser for barn i alderen 1-5 år. Barnehagen har tre ansatte; en pedagogisk leder og to assistenter.
 
Barnehagens hovedmål er å gi barn under skolepliktig alder en god barndom. Som pedagogisk plattform har barnehagen, slik som skolen, tre fundamenter; omsorg, oppdragelse og kunnskap. Dette gjennomføres ved å støtte opp om barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, samt gi barnet opplevelser og utfordringer i forhold til alder, ferdigheter, kunnskap og interesser. Personalet er alltid positivt til stede og gir trygge rammer som barna kan utforske omverdenen fra. Barnehagen er barnets første møte med det livslange læringsløpet.  
 
Gjennom dagsrytmen og hverdagsaktivitetene i barnehagen kjøres faste læringsopplegg. Barna lærer og erfarer hva det vil si å være del av et fellesskap, på godt og vondt. Hverdagsaktivitetene spiller dermed en stor rolle for hvilken oppfatning barna får av seg selv i forhold til andre, og hvilke mønstre for kontakt, mennesker imellom, man bør tilegne seg.  
 
I tillegg til oppvekstsenterets felles lekeplass og utemiljø, har barnehagen et eget, mindre uteareal med sandkasse, lekeapparater og ei lekehytte.  
 
Barnehagen har en fast turdag i uka. Det er kort vei til både skog og fjære. Store deler av barnehagens pedagogiske læringsopplegg er lagt opp i forhold til årstidens skiftninger i naturen.
 
Barnehagen benytter seg av oppvekstsenterets spesialrom, som gymnastikksal, bibliotek, formingsrom og skolekjøkken.
 
Hver onsdag dekkes bordet i barnehagen til et hyggelig lunsjmåltid for store og små.   
 
Barnehagen markerer barnas bursdager og årets høytider. Andre tradisjonelle markeringer som kan nevnes er: lucia sammen med småskolen, juleforberedelser og nissefest, solfest, karneval, påskeforberedelser og påskelunch, markering av 17. mai og avslutning av barnehageåret.