Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Stetindprosjektet

09.01.2008
Stetind copy

Stetindprosjektet tar utgangspunkt i at det er svært gode muligheter for å utvikle turistvirksomhet rundt Stetinden, Norges nasjonalfjell. Tysfjord kommune har i reiselivssammenheng en rekke unike trekkplastre som en bør utnytte best mulig for å øke turismevolumet og gi nye og sikre arbeidsplasser. Stetinden er helt klart en av disse.

I den forbindelse har kommunen satt i gang en studie som skal kartlegge mulighetene og se på konkrete tiltak for å dra veksler på det populære fjellet. Studien har fått navnet ”Mulighetsstudie Stetind”. Hovedmålsettingen med denne er å gi Tysfjord kommune et best mulig grunnlag for praktisk å i verksette og gjennomføre tiltak relatert til Stetind.

Transportutvikling AS har ansvaret for, på vegne av Tysfjord kommune, å utføre ”Mulighetsstudie Stetind”. Denne forstudien vil anbefale løsninger som kan tilpasses lokal og tilgjengelig regional kapasitet. Det vektlegger fokus på bærekraft, slik at man ikke legger opp til turiststrømmer som påfører skader på nærmiljø, lokal kulturarv og turistmål.

Forstudien ble ferdigstillet ved utgangen av 2007 og gjennomgås nå av prosjektgruppen i kommunene.

Mulighetsstudie Stetind, laget av Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim.
Sluttrapport, januar 2007 PDF document ODT document
Sammendrag sluttrapport, januar 2008 PDF document ODT document