A A A

Stemme hjemme?

Mandag 11. september er det storting- og sametingsvalg.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn og fødselsdato, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi telefonnummer som vi kan nå deg på. 
Ta kontakt med kommunen du oppholder deg i hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad om å få forhåndsstemme hjemme (eller et annet sted hvor du oppholder deg siste uka for valget) må være kommet inn til kommunen senest tirsdag 5. september.


Søknad sendes Valgstyret i Tysfjord kommune, Postboks 104, 8591 Kjøpsvik

Telefon til kommunen: 75 77 55 00