Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Startlån og boligtilskudd

Startlån

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet.

Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag kan da søke om startlån.
Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå.
Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler.
Dersom du vil laste ned papirbasert-søknadsskjema finner du her, eller du tar kontakt med kommunen og får informasjon og søknadsskjema for startlån. Søknaden sendes til den kommune hvor du ønsker å etablere deg i egen bolig.
 
Hva gis startlån til?
·         Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig.
·         Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig.
·         Toppfinansiering ved bygging av ny bolig.
·         Utbedring av bolig.