Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

gebyrer[1]

Startlån og boligtilskudd

Startlån
Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet.
Nærmere informasjon og søknadsskjema finner du her.

Boligtilskudd
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Veileder og søknadsskjema finner du her.