Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Forside

Spillemidler 2019

15.10.2018

spillemidler.jpgSøknadsfristen er  1. november. Søknad om spillemidler leveres elektronisk. Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og kulturbygg.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.idrettsanlegg.no

Tiltaket må være vurdert i plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Anlegg som det tidligere er søkt støtte til, men som ikke har fått tilsagn, må sende inn søknad på nytt.  Opplysningene i søknadsskjemaet ved fornying må kontrolleres og oppdateres.

Anlegg det søkes om midler til må være idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før det søkes om tilskudd.

Vedrørende tilskudd til kulturbygg
Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for bruken av spillemidler til kulturbygg:

Se også andre publikasjoner om spillemidler og idrettsanlegg på Kulturdepartementets hjemmeside: Kulturdepartementet